אנחנו מאמנים בערים מרכזיות בארץ

אנחנו מעדיפים להתאמן בחוץ, ומשתדלים להימנע מחדרי כושר ומכשירי משקולות